اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

حضور جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله، استاد دانشگاه داکا و رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حضور جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله، استاد دانشگاه داکا و رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صبح امروز مورخ چهارشنبه 5 تیرماه 1398  نشستی با حضور جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله، استاد دانشگاه داکای بنگلادش و رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی در دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. 

امتیاز به خبر :