اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه شورای آموزشی این دانشکده با حضور معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر محمد شیخ و مدیران محترم گروه ها صبح روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 در دفتر معاونت آموزشی دانشکده ادبیات برگزار شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط