اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان همکار کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی انتخاب شد

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان همکار کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی انتخاب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمد آبادی رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها دکتر محمود خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان همکار کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در این حکم آمده است :

احتراما با عنایت به حکم شماره 6891 مورخ 97/01/27 رئیس جمهور محترم مبتنی بر تشکیل « هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها » و بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر بهلول علیجانی ، رئیس محترم کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی ، به موجب این حکم به عنوان همکار کارگروه اقلیم شناسی وهواشناسی هیئت مذکور منصوب می شوید.

انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده خود، کارگروه را در تهیه گزارش مستند و دقیق از سیلاب های سال 1398 در کشور یاری نموده تا پس از تلفیق با گزارش سایر کارگروه ها به استحضار ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران رسانده شود.

امید است در انجام این وظیفه ملی موفق و سربلند باشید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط