اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی (تصحیح نسخ خطی فارسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (تصحیح نسخ خطی فارسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صبح امروز مورخ 9 اردیبهشت ماه 1398 کارگاه کارآفرینی با عنوان (تصحیح نسخ خطی فارسی) توسط جناب آقای دکتر محمود حسن آبادی در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط