اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سرپرست مجتمع آموزشی دانشگاه منصوب شد

سرپرست مجتمع آموزشی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر فرانک حسین زاده سلجوقی به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این حکم آمده است با عنایت به تعهد، توان و شایستگی جنابعالی، به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی دانشگاه منصوب می گردید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و بکارگیری دانش و تجربه در راستای تحقق اهداف و سیاست های دانشگاه موفق و پیروز باشید.

گفتنی است دکتر رضائی در نامه ای جداگانه از زحمات آقای عباسعلی کشته گر ( رئیس قبلی مجتمع آموزشی دانشگاه ) تشکر و قدر دانی نمود.

امتیاز به خبر :