اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری سخنرانی علمی

برگزاری سخنرانی علمی

سخنرانی علمی : نقش دانشگاههای برتر در اقتصاد جهانی

سخنران : پروفسور ابراهیم واشقانی فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

زمان : چهارشنبه 97/12/8 ساعت 9/5صبح

مکان: سالن اجتماعات مجتمع فناوری و نوآوری

امتیاز به خبر :