شماره: 12100
1398/11/14
انسان در جستجوی معنی
انسان در جستجوی معنی

  • عنوان کتاب: انسان در جستجوی معنی
  • نویسنده: دکتر ویکتور فرانکل
  • ترجمه : نهضت صالحیان (فرنودی) مهین میلانی
  • ناشر : درسا
  • سال نشر:1377
  • اطلاعات کتاب در کتابخانه  :

موجودی

رده کتاب

 

 

 

 

کتابخانه مرکزي

:

(شماره ثبت: ۴۵۴۲۵)

دانشکده ادبيات

:

(شماره ثبت: ۱۲۰۰۵۵)

دانشکده ادبيات

:

نسخه ۲ - (شماره ثبت: ۱۲۰۰۵۶)

دانشکده ادبيات

:

نسخه ۳ - (شماره ثبت: ۱۱۹۶۰۱)

دانشکده ادبيات

:

نسخه ۴ - (شماره ثبت: ۱۶۵۷۳۲)

 

 

HV

8964

8الف45ف/

 

 

 

 

درباره کتاب

در پیش‌گفتار این کتاب آمده است:

دکتر فرانکل روانپزشک و نویسنده، گاهی از بیماران خود که از اضطراب‌ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می‌برند و شکوه می‌کردند می‌پرسید، «چرا خودکشی نمی‌کنید؟» او اغلب می‌توانست از پاسخ بیماران خط اصلی روان‌درمانی خویش را بیابد. در زندگی هرکسی، چیزی وجود دارد. در زندگی یکنفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند می‌دهد؛ در زندگی دیگری، استعدادی که بتواند آن را به کار گیرد؛ در زندگی سومی شاید تنها خاطرات کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته‌های ظریف یک زندگی فروپاشیده، بشکل یک انگاره استوار، از معنا و مسئولیت، هدف و موضوع مبارزه‌طلبی «لوگوتراپی» است، که تعبیر در فرانکل «از تحلیل اگزیستانسیالیستی» نوین (هستی درمانی) است.

در بخش های از کتاب می خوانید:

اکنون اگر کسی از ما در مورد حقیقت گفته داستایوسکی بپرسد که می‌گفت: «بشر موجودی است که می‌تواند به همه چیز عادت کند.»؛ پاسخ خواهیم داد، «بله، بشر موجودی است که به همه چیز خو می‌گیرد؛ اما نپرسید چگونه.» .

هرگز فراموش نمی‌کنم که چگونه یک شب با قرقر یکی از زندانیان از خواب جستم. او به شدت دست و پا می‌زد و گویا دچار کابوس وحشتناکی شده بود. از آنجا که همیشه، بویژه نسبت به کسانی که خواب‌های ترسناک می‌دیدند یا هذیان می‌گفتند حس ترحم داشتم. خواستم مرد بیچاره را از خواب بیدار کنم، اما ناگهان دستم را که می‌رفت او را تکان دهد پس کشیدم، چون از عملی که می‌خواستم انجام دهم، وحشت کردم. و در آن لحظه به این حقیقت رسیدم که هیچ خوابی هر چند هولناک نمی‌تواند به تلخی و گزندگی واقعیت زندگی اردوگاهی پیرامون ما باشد، و من ناآگاهانه می‌خواستم او را به آن زندگی بازگردانم.

معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو آنچه مهم است معنای زندگی به طور اعم نیست، بلکه هر فرد می‌بایست معنی و هدف زندگی خود را در لحظات مختلف دریابد.

حق انتشار محفوظ است ©