شماره: 12099
1398/11/14
MBA به زبان ساده
MBA به زبان ساده

  • عنوان کتاب: MBA[ام بي اي] به زبان ساده
  • نویسنده: جو اوئن
  • ترجمه : مجيد نوريان
  • ناشر : مبلغان
  • سال نشر:1393
  • اطلاعات کتاب در کتابخانه  :

موجودی

رده کتاب

  کتابخانه مرکزي : (شماره ثبت: ۱۸۵۵۳۴)

کتابخانه مرکزي : نسخه ۲ - (شماره ثبت: ۱۸۵۵۳۵)

کتابخانه مرکزي : نسخه ۳ - (شماره ثبت: ۱۸۵۵۳۶)

کتابخانه مرکزي : نسخه ۴ - (شماره ثبت: ۱۸۵۵۳۷)

HD

31

8الف8الف/

 

 

 

 

درباره کتاب

کتاب MBA  به زبان ساده در مورد مدیریت کسب و کار است : یعنی به مباحثی می پردازد که مدیران باید بدانند و عمل کنند . نیاز وافر مدیران به دانستن مباحث مدیریتی روزآمد بسیار گسترده تر از آن است که منابع موجود به آن پرداختند. مباحثی چون " دنیای استراتژی " که به ماهیت استراتژی و استفاده از آن در حوزه کاری مدیران می پردازد ، یا "بازاریابی" که موضوعاتی چون تبلیغات ، بخش بندی بازار ، قیمت گذاری و چرایی رفتار خرید از سوی مردم را می پوشاند ، مباحث " مالی و حسابداری " که به جای پرداختن به فرمولهای خشک ریاضی ، به ماهیت اعداد و نشانه های پشت هر عدد می پردازد، "سرمایه انسانی "که به موضوعاتی چون استراتژی منابع انسانی و به حداقل رساندن هزینه تولید ، اشاره دارد، به غنای کتاب افزوده اند . سایر فصل های کتاب شامل عملیات فناوری و تغییر ، رهبری تیم ، سلوک با همکاران ، مدیریت در سرتاسر زمان ، مدیریت کردن خود ، مهارت های روزمره ی مدیریت و در انتها اداره کردن شغل خود ، موضوعاتی ناب از دانش مدیریت را به ما عرضه می کنند که خواندن آنها بسیار نافع و اثرگذار است.

 

حق انتشار محفوظ است ©