شماره: 12040
1398/10/14
معرفی و نقد کتاب پیرمرد و دریا
معرفی و نقد کتاب پیرمرد و دریا

  • عنوان کتاب: پیرمرد و دریا
  • نویسنده: ارنست همینگوی
  • ترجمه: نجف دریابندری
  • انتشارات: خوارزمی
  • سال نشر :1363
  • اطلاعات کتاب در کتابخانه  :

موجودی

رده کتاب

کتابخانه مرکزي : نسخه ۱ - (شماره ثبت: ۹۲۱۴۲)

دانشکده ادبيات : نسخه ۱ - (شماره ثبت: ۳۵۱۵)

دانشکده ادبيات : نسخه ۲ - (شماره ثبت: ۴۴۵۶۷)

PS

3515

94پ94ه/

 

 

 

 

 

درباره کتاب

نوشته های همینگوی دارای ویژگی های خاصی هستند که آن ها را از نوشته های بسیاری از نویسندگان هم دوره اش متمایز میکنند. به عنوان مثال سادگی و شیرینی کودکانه خاصی را با خود به همراه دارند که خواننده در تمام طول متن احساس می کند کودکی یا آدم ساده دلی دارد رویدادی را که خود از آن زیاد سر در نمی آورد بدون کم و زیاد برای او نقل می کند و بنابراین آثاری کاملا رئالیستی به شمار می روند. .

در بخش های از کتاب می خوانید:

هر روز روزِ تازه ای است. بهتر آن است که بخت یاری کند، ولی تو کارت را میزان کن. آن وقت اگر بخت یاری کرد آماده ای

 اکنون اندیشه هایش را بارها به صدای بلند می گفت، چون کسی نبود که از شنیدنشان ناراحت شود

 اگر آدم چیز خوبی را بر زبان بیاورد آن چیز ممکن است روی ندهد

 هیچ کس نیست که به داد هیچ کداممان برسد

با زندگی باید ساخت. چاره ای جز این نیست

حق انتشار محفوظ است ©