دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 23 آبان 1402

ارتقاء رتبه و ضریب تاثیر نشریات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، مجله جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ ای (در شاخه علوم اجتماعی) و مجله Iranian journal of applied language studies (در شاخه علوم انسانی) از چارک  Q2 به Q1، نشریات مطالعات شبه قاره (در شاخه علوم انسانی) ، پژوهش ­هاي تاريخي ايران و اسلام (در شاخه علوم انسانی) ، پژوهش­هاي مديريت عمومي (در شاخه علوم اجتماعی) و  challenges in Nano and micro scale science and technology (در شاخه مهندسی) از چارک  Q3 به Q2 و مجله مطالعات روانشناسي (در شاخه­ های علوم اجتماعی و روانشناسی ) از حالت بدون چارک به Q2 ارتقاء یافتند.

جدول. نشریات علمی ارتقاء یافته در آخرین گزارش ISC

ردیف

سردبیر

مدیر مسئول

نام مجله

ضریب تاثیر

شاخه (موضوع سطح میانی)

چارک

1

دکتر ابراهیم زاده

دکتر ابراهیم زاده

جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

603/0

علوم اجتماعي

Q1

2

دکتر رستمی

دکتر سارانی

Iranian journal of applied language studies

531/0

علوم انساني

Q1

3

دکتر مشهدی

دکتر خلیلی جهانتیغ

مطالعات شبه قاره

154/0

علوم انساني

Q2

4

دکتر جان احمدی

دکتر صلاح

پژوهش­هاي تاريخي ايران و اسلام

208/0

علوم انساني

Q2

5

دکتر یعقوبی

دکتر اورعی

پژوهش­هاي مديريت عمومي

333/0

علوم اجتماعي

Q2

6

دکتر جناآبادی

دکتر پورقاز

مطالعات روانشناسي تربيتي

486/0

علوم اجتماعي- روانشناسی

Q2

7

دکتر کیخایی

دکتر بهزادمهر

challenges in Nano and micro scale science and technology

28/0

مهندسی

Q2

 

 

بر اساس این گزارش مجلات علمی مخاطرات محيط طبيعي، جغرافیا و توسعه و International journal of industrial electronics, control and optimization دررتبه بندی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC همچنان در چارک Q1 قرار دارند. با این احتساب تعداد مجلات Q1 دانشگاه سیستان و بلوچستان در رتبه بندی ISC به 38٪ و تعداد مجلات Q2 به 46٪ افزایش یافته است.

روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن تبریک به ارکان این نشریات علمی آرزوی موفقیت روز افزون دارد.

عنوان در صفحه اصلی: ارتقاء رتبه و ضریب تاثیر نشریات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان