دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 28 آبان 1402

حضور دانشگاهیان در اجتماع حمایت از مردم مظلوم غزه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در روز شنبه بیست و هفتم آبان ماه جمعی از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و دانش آموزان مجتمع آموزشی دانشگاه با حضور در مراسم محوری در میدان آزادی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونسیتی، حمایت خود را از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و غزه اعلام نمودند

عنوان در صفحه اصلی: حضور دانشگاهیان در اجتماع حمایت از مردم مظلوم غزه