دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 23 مهر 1401

ارتقای رتبه مجله اقتصاد با ثبات گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه، مجله اقتصاد با ثبات گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان توانست رتبه ب را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نماید. 
گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران و مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مختلف، زمینه انتشار پژوهش‌هایی با رویکرد ایجاد محیط اقتصادی باثبات در جهت دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار در نشریه اقتصاد باثبات را از زمستان ۱۳۹۹ فراهم آورده است. 

دکتر زهدی رئیس اداره نشریات دانشگاه گفت: با مساعی همکاران نشریه و حمایت‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان، مقالات این نشریه در پایگاه های ملی مانند Magiran, SID و پایگاه‌های بین‌المللی نظیر EBSCO, DOAJ, ACADEMIA, GOOGLE SCHOLAR, PUBLONS, ISC نمایه شده است. اکنون با انتشار ۶ شماره از این نشریه و انجام فرایند ارزیابی نشریات، با تلاش و پیگیری‌های دست اندرکاران نشریه به ویژه مدیر مسئول نشریه دکتر مرضیه اسفندیاری و سردبیر دکتر نظر دهمرده، این نشریه توانسته رتبه «ب» را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نماید. 

روابط‌عمومی دانشگاه موفقیت اخیر را به پژوهشگران و جامعه علمی کشور، مسئولین و همکاران گرامی دانشگاه سیستان و بلوچستان و اعضای محترم هیات تحریریه و تمامی دست‌اندرکاران نشریه تبریک عرض می‌نماید. 
امید که نشریه اقتصاد باثبات بستری را برای نشر و گسترش مبانی علمی و کاربردی در سطح ملی و بین‌المللی، به منظور تحقق اقتصادی باثبات و توسعه‌ای پایدار فراهم آورد.

عنوان در صفحه اصلی: ارتقای رتبه مجله اقتصاد با ثبات گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان