دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 28 آذر 1400

جلسه سخنرانی

                            دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند:

                               موضوع سخنرانی:   اصالت حدیث شیعه

                          (ویژه اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

                 سخنران : دکتر علی نصیری ؛ استاد دانشگاه علم و صنعت

                                    زمان : 1400/9/29  ساعت 11-9

                                    مکان: آمفی تئاتر دانشکده

 

* به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی  داده می شود.

عنوان در صفحه اصلی