دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 27 آذر 1400

تبریک روز وحدت حوزه و دانشگاه

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته و الگو حرکت نمایند. 

                                                                    مقام معظم رهبری (مدظله العالی )                                                                                                               

عنوان در صفحه اصلی