دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 17 آذر 1400

برگزاری کارگاه گروه عربی در مورخ 1400/9/16

کارگاه «آسیب شناسی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی » توسط جناب آقای دکتر غلامعلی زاده از ساعت 18 الی 20 در تاریخ 1400/9/16 به صورت غیر حضوری برگزار گردید . 

عنوان در صفحه اصلی