دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 30 آبان 1400

برگزاری جلسه کمیته علمی پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر

پیرو مصوبه ستاد استانی بررسی جرایم مرتبط با مواد مخدر که در محل اداره کل دادگستری استان تشکیل گردیده بود، مقرر شد کمیته علمی این ستاد در محل دانشگاه سیستان و بلوچستان قرار گرفته و اساتید مرتبط با این مهم با نظریه پردازی و کار پژوهشی، راهگشای بقیه دستگاه‌ها باشند اولین جلسه این کمیته در حوزه معاونت فرهنگی واجتماعی با همت حوزه اجتماعی و سیاستگذاری دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه دکتر نوری معاونت فرهنگی و اجتماعی  ضمن خوشامدگویی، آمادگی دانشگاه را برای ورود به مسائل اجتماعی استان اعلام نمود، در ادامه دکتر حکیمی فر مدیر اجتماعی و سیاستگذاری دانشگاه ضمن ارائه گزارش خواستار تعامل هر چه نزدیک‌تر حوزه‌های متولی مسائل اجتماعی با یکدیگر گردید. پس از آن مسئولین قضایی حاضر در جلسه به ایراد سخن پرداختند و خواستار باز تعریف نظریه‌ها و روش‌های به نتیجه نرسیده در حوزه‌های اجتماعی و مواد مخدر با کمک دانشگاه شدند و از دانشگاه برای ارائه طریق برای تهدیدات جدید کمک خواستند. در ادامه اساتید دانشگاه با ارائه سخنانی نظرات خویش را در این خصوص ابراز داشتند. پس از این جلسه مقرر شد جلسات منظم و منتج به نتیجه جهت استفاده در کمیسیون استانی ستاد مبارزه با جرایم مواد مخدر تشکیل گردد.

عنوان در صفحه اصلی