دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 20 بهمن 1399

کارگاه آموزشی آنلاین "راز موفقیت"

کارگاه آموزشی آنلاین  "راز موفقیت با حضور آقای دکترفراهت  مورخ 99/11/20 با همکاری مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  برگزار گردید.

در کارگاه فوق آقای دکتر فراهت به بیان مقدمات راه موفقیت پرداخت و اضافه نمود راه موفقیت طولانی است، بهتر است بگوییم انتها ندارد.ایشان به بحث و بررسی در خصوص تعریف موفقیت،هدف گذاری ،انگیزه ، نگرش تغییر درونی و برنامه ریزی پرداخت و اضافه نمود در جلسات آتی به جزییات هر مرحله از این عناوین میپردازد.

عنوان در صفحه اصلی