دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 04 اسفند 1399

دوره های برنامه نویسی میکروکنترلر با Arduino

برگزاری دوره های برنامه نویسی میکروکنترلر با Arduino در 7 جلسه از اسفند 1399

عنوان در صفحه اصلی