دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 06 اسفند 1399

دانشجویان متقاضی ثبت نام کارآموزی

دانشجویانی که متقاضی ثبت نام کارآموزی تابستان 1400 هستند لطفا مطابق راهنمای ارائه شده در لینک زیر برای ثبت نام کارآموزی اقدام نمایند.

 

https://portal.usb.ac.ir/intership

عنوان در صفحه اصلی