دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 02 اسفند 1399

برگزاری جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده هنر و معماری

 جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان (جناب دکتر ناصری ) با هیأت رئیسه و اعضاء هیأت علمی دانشکده هنر و معماری در تاریخ 2اسفند ماه 1399 در محل نگارخانه دانشکده هنر برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه معرفی پتانسیل های موجود در دانشکده هنرومعماری در جهت ایجاد ارتباط بین المللی با سایر کشورهای همسایه خصوصأ افغانستان، پاکستان و عمان می باشد.

عنوان در صفحه اصلی