دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 20 بهمن 1399

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کار آفرینی)

گروه فرش و صنایع دستی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار می کند:

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کارآفرینی)

8 اردیبهشت ماه 1400

آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 اسفند 1399

آخرین مهلت ثبت نام نهایی: 25اسفند 1399

آدرس وب سایت کنفرانس:  http://seminars.usb.ac.ir/caraee

ایمیل: caraee@usb.ac.ir

عنوان در صفحه اصلی