دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 18 آذر 1399

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند:

موضوع: نشست تخصصی طراحی فرش (ایده تا عمل)

سخنران: جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی 

چهارشنبه 19 آذر ساعت17الی 19

لینک شرکت:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

عنوان در صفحه اصلی