دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 18 آذر 1399

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند:

موضوع: بیان نمادین هنر ایران

سخنران: جناب دکتر محمد خزایی

چهارشنبه 19 آذر ساعت11 الی 13

لینک شرکت:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

عنوان در صفحه اصلی