دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 18 آذر 1399

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکترمیراحمدمحیط طباطبایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند:

موضوع: میراث فرهنگی و معماری

سخنران: جناب دکترمیر احمد محیط طباطبایی

چهارشنبه 19 آذر ساعت 9 الی 11

لینک شرکت:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

عنوان در صفحه اصلی