دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 17 آذر 1399

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند:

موضوع: آشنایی با قابلیت های ابزار نقاشی (اکرلیک-آب رنک- رنگ روغن)

سخنران:جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا

سه شنبه 18 آذر ساعت 17 الی 19

لینک شرکت در کارگاه:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

عنوان در صفحه اصلی