دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 17 آذر 1399

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میر نژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت چهارمین روز ازهفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند:

موضوع: بررسی فیزیک الیاف

سخنران: سرکار خانم سمیه میرنژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی

سه شنبه 18 آذر ساعت 13 الی 15

لینک شرکت در کارگاه:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

عنوان در صفحه اصلی