دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 17 آذر 1399

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مهندس دادگر به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند:

موضوع: سخنرانی با موضوع پیاده محوری، الگوی موفق برای پایداری شهری 
(با نگاهی به تجربه کوتاه بوگوتا)

سخنران: خانم مهندس دادگر

سه شنبه 18 آذر ساعت 9 الی 11

لینک شرکت در کارگاه:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

عنوان در صفحه اصلی