دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 27 اسفند 1397

اولین شماره از مجله مطالعات اجتماعی اقوام منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر حسین بر استاد جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات با اعلام این خبر عنوان نمود مجله مطالعات اجتماعی اقوام با همکاری انجمن انسان شناسی ایران منتشرشده، و سعی دارد تا با رویکردی میان رشته ای، تخصصی و علمی _ پژوهشی، فضایی برای پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات قومی در ایران و جهان فراهم و راهبردهای مناسبی به ویژه برای فهم و حل مسائل اجتماعی مربوط به گروه های قومی ارائه کند.

در نخستین شماره از این مجله مقالاتی با مقاله های زیر منتشر شد:

بررسي نشانه شناختی خوراك بلوچی و مذهب در بلوچستان ایران/ عباسعلی آهنگر، ناهید محمدعلی نژاد، پاکزاد یوسفیان و موسی محمود زهی، مطالعه علل، ابعاد و پیامدهای طرد اجتماعی برحسب جنسیت، موردمطالعه: زنان کولی روستای چشمه کبود شهرستان ایلام/ زینب خوشرو، سید احمد فیروزآبادی و زهرا فرضی زاده، تبیین جامعه شناختی اثرات موقعیت اجتماعی زنان بلوچ بر سلامت روان آنان، موردمطالعه: زنان شهر زاهدان/ محمد اسماعیل ریاحی، محمد عثمان حسین بر، عثمان کرد و سمیه ریگی لادیز، بررسی جامعه شناختی علل جمع گرایی تاریخی در جوامع عشایری ایران/ طاها عشایری، مهدی حسین زاده فِرِمی و فاطمه نامیان، انقلاب اسلامی و تحول نظام قشربندی در بلوچستان ایران/ داریوش مبارکی و حسن محدثی، بررسی تاریخی و جامعه شناختی پان‌ترکیسم در آذربایجان ایران/ شعبان محمدی و احمد رضایی.

علاقه مندان جهت همکاری و ارائه مقالات و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس: http://jsse.usb.ac.ir، مراجعه نمایند.

عنوان در صفحه اصلی: اولین شماره از مجله مطالعات اجتماعی اقوام منتشر شد