دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 26 اسفند 1397

سرپرست حوزه ی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در این حکم آمده است با عنایت به تعهد، شایستگی‌های علمی، تجارب ارزشمند و توانایی‌های جنابعالی به‌موجب این ابلاغ به سمت سرپرست حوزه ی مدیریت امور پژوهشی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با توکل به خداوند سبحان مأموریت و وظایف آن حوزه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و جایگاه تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران، اعضاء هیئت‌علمی و کارکنان گرامی، نقش شایسته در ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه و تربیت آینده‌سازان میهن اسلامی‌مان ایفاء نمایید.

گفتنی است دکتر رضایی در نامه ای جداگانه از زحمات دکتر محمد رضا سهرابی (مدیر امور پژوهشی قبلی دانشگاه ) تشکر وقدر دانی نمود.

عنوان در صفحه اصلی: سرپرست حوزه ی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه منصوب شد