دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 06 اسفند 1397

دفاع رساله دکتری آقای مهدی موسایی

عنوان پایان نامه: برخی کراندارهای مهم روی فضاهای یکنواخت و گروه های توپولوژی و نگاشت ها و همریختی های مرتبط با آن ها

استاد راهنما: جناب آقای دکتر غلامرضا رضایی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جواد جمالزاده

زمان: چهارشنبه 97/12/8 ساعت 16 الی 18

مکان: سالن سمعی و بصری دانشکده ریاضی

عنوان در صفحه اصلی