همایش ها و سخنرانی ها


همایش ها و سخنرانی ها

نام همایش دبیر همایش محل اجرا زمان اجرا
كنفرانس سالانه فيزيك ايران و پانزدهمين كنفرانس سالانه دانشجويي فيزيك ايران دكتر عبدالمحمود داور پناه دانشگاه سيستان و بلوچستان ۲۱ تا ۲۵ شهريورماه ۱۳۸۹
اولين كنفرانس حرارت و انتقال جرم ايران   دانشگاه سيستان و بلوچستان - پژوهشكده فناوري نانو دانشگاه سيستان و بلوچستان انجمن مهندسان مكانيك ايران - انجمن مهندسي شيمي ايران ۲۴-۲۶ شهريورماه ۱۳۸۹
چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران دكتر علي رضا سهيلي دانشگاه سيستان و بلوچستان-دانشكده رياضي ۱۹-۲۱ اسفند ۱۳۸۸
همايش بين المللي بزرگداشت علامه اقبال لاهوري دكتر مريم خليلي جهانتيغ مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي ۵-۷ اسفند ماه ۱۳۸۸
شادكامي و سلامت دكتر مهرداد مظاهری دانشگاه سيستان وبلوچستان-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ۱ و ۲ اسفند ۱۳۸۸
همايش گراميداشت روز جهاني معمار دکترعبدالحميد بحر پيما- دكترسيد رسول موسوي حاجي محل اجرادانشگاه سيستان و بلوچستان -تالار فردوسي ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸
همايش ملی مديريت کارآفرينی و توسعه منطقه ای دكتر كماليان دانشگاه سيستان و بلوچستان- دانشكده مديريت ۱۱-۱۲ آذر ماه۱۳۸۸
اولين كنفرانس ملي مسكن و توسعه روستايي دكتر ميري دانشگاه سيستان و بلوچستان-دانشكده مهندسي ۸-۹ مهر ماه ۱۳۸۸
ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي دكتر جعفر وليزاده دانشگاه سيستان و بلوچستان-گروه زيست شناسي انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران ۲۱ الی ۲۳ مرداد ماه ۱۳۸۸
چهارمين كارگاه آموزشي سيستم هاي فازي دكتر حسن رضايي دانشگاه سيستان و بلوچستان-مركز پژوهشي سيستمهاي فازي ۶-۷ خرداد ماه ۱۳۸۸
چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام دكتر حسين نگارش دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي ارديبهشت ۱۳۸۸
بررسي مسائل توسعه روستايي ايران   دانشگاه سيستان و بلوچستان-دانشكده اقتصاد ۱۳۸۸