اداره کانون های فرهنگی و هنری


اداره کانون های فرهنگی و هنری

کانون های فرهنگی و هنری

کانون های فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در قالب آیین نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، با هدف زمینه سازی رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ، سامان دهی خواسته ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی و ایرانی ، در دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکیل شده وفعالیت می نماید.

 

کارشناس کانون های فرهنگی و هنری

مریم زیبائیان

 

تلفن: 102-31132941
فکس:
پست الکترونیک: