انجمن های ورزشی


انجمن های ورزشی

  نادر مهرجوئی 
دبیر انجمن ووشو 

 

  امیر مهدی عربشاهی 
دبیر انجمن والیبال 
 
  امیر علی سراوانی 
دبیر انجمن کاراته 
  پرویز طیبی نیا 
دبیر انجمن هندبال
 
  دانیال اربابی
دبیر انجمن شطرنج 
 
  کیوان شهیکی
دبیر انجمن نیو کونگ فو 
 
  عبدالحمید ریگی 
دبیر انجمن دو و میدانی
 
  مهدی نقدی 

دبیر انجمن کیوکوشین 

 

  سینا جهانتیغ

دبیر انجمن جودو 

 

  محمد محمد قاسمی 

دبیر انجمن تیراندازی 

 

  امیر حسین مداح الحسینی

دبیر انجمن بسکتبال


فرزین امامی فر                                                                                                                  

دبیر انجمن شنا


سینا عبدالهی                                                                                                                     

دبیر انجمن پینگ پنگ 


علیرضا نهاری                                                                                                                    

دبیر انجمن فوتسال 


زاهد درزاده                                                                                                                        

دبیر انجمن ورزش های همگانی 


مهریار خاتمی                                                                                                                     

دبیر انجمن کشتی 


امیر محمد دهمرده                                                                                                             

دبیر انجمن ورزش باستانی 


هادی جنتی                                                                                                                       

دبیر انجمن تکواندو 


محمدرضا جر                                                                                                                     

دبیر انجمن اتاق تندرستی

 

 

                                                                                       دبیران انجمن های ورزشی (بخش خواهران)

 

  ساناز نخعی مقدم 
دبیر انجمن کاراته 
 
  مهنا خالقی شیروان 
دبیر انجمن والیبال 
 
  محدثه طاهری
دبیر انجمن تیر اندازی 
 
  زهرا ابراهیم پور
دبیر انجمن ایروبیک 
 
  مهدیه پیمانه 
دبیر انجمن فوتسال 
 
 
  فاطمه اصلانی 
دبیر انجمن ورزش های همگانی 
 
  فاطمه اورنگ 
دبیر انجمن دوچرخه سواری
 
  عذرا بنی اسدی
دبیر انجمن هندبال
 
  زینب حدادی
دبیر انجمن TRX
 
  فاطمه نوروزی 
دبیر انجمن ووشو
 
  سارا سلیمی طبس
دبیر انجمن بسکتبال 

 

الهام مشهدی                                                                                                                     

دبیر انجمن دوومیدانی  


فاطمه زیبنده                                                                                                                      

دبیر انجمن تکواندو