معاونت دانشجویی


معاونت دانشجویی

سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه

ابراهیم نوری

 

تلفن: ۳۱۱۳۶۲۴۸
فکس: ۳۳۴۴۳۳۸۸
پست الکترونیک:zamanian@eco.usb.ac.ir

 

 

 

حوزه معاونت دانشجويي شامل اداره امور دانشجويي، اداره تربيت بدني و مركز بهداشت و درمان و مشاوره مي باشد.

از اهداف مهم اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. فراهم آوردن امكانات مطلوب رفاهي و معيشتي براي دانشجويان
  2. نظارت مستمر بر سلف سرويس ها و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت غذاي دانشجويان
  3. اعطاء وام هاي تحصيلي و كمك هزينه هاي دانشجويي
  4. تعمير و تجهيز مستمر خوابگاه هاي دانشجويي براي ارتقاء كيفيت خدمات رفاهي
  5. فراهم نمودن خوابگاه هاي خودگردان جهت دانشجويان شبانه و سنواتي و نظارت بر عملكرد مسئولين اين خوابگاهها
  6. ايجاد نشاط و شادابي از طريق ارائه خدمات ورزشي، برگزاري المپيادهاي ورزشي و تجهيز سالن هاي ورزشي
  7. حفظ سلامت روحي دانشجويان از طريق سرويس دهي مناسب مركز بهداشت و درمان و مشاوره

 

سامانه پیامکی خوابگاه 10007915 (جهت ارسال درخواست تعمیرات خوابگاه)

سامانه پیامکی تغذیه 10008165 (جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات در خصوص غذا)