خدمات ماشینی و سیستم جامع گلستان


اداره خدمات ماشینی و سیستم جامع گلستان

اهم فعاليتهاي اداره خدمات ماشینی و سیستم جامع گلستان:

  • پشتیبانی ادارات پذیرش، خدمات آموزشی و دانش آموختگان در امور ثبت نام، درخواست‌های آموزشی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان
  • ایجاد و اصلاح اطلاعات کاربران (دانشجویان، اساتید و کارکنان) و نظارت بر عملکرد آنها
  • پشتیبانی سیستم جامع گلستان در کلیه امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، ارزشیابی، مالی ,حق التدریس و غیره
  • رابط دانشگاه با سازمان سنجش برای دریافت اطلاعات دانشجویان جدید و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه میهمانی و انتقال دانشجو و موسسه آماری وزارتخانه برای ارزشیابی دانشگاه
  • تأیید نهایی نمرات دانشجویان دانشگاه
  • تهیه گزارش های آماری جهت تنظیم سند بودجه دانشگاه
  • رابط دانشگاه با وزارت آموزش و پرورش .معاونت نظام وظیفه و ثبت احوال
  • پذیرش دانشجویان غیر ایرانی و روابط بین الملل
  • تکریم ارباب رجوع در انجام کلیه امور اداری از طریق ایجاد نرم افزارکامپیوتری و انجام غیرحضوری کارها
  • تهیه نسخه پشتیبان از سیستم