شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه


DDR Menu

شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه

در راستای اجرایی نمودن سند راهبردی مصوب هیات امنا دانشگاه و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه  آموزشی و تحصیلات تکمیلی، و همچنین اتخاذ تمهیدات مناسب در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی، شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه با تایید هیات رئیسه دانشگاه تشکیل ‌می گردد.

 

اهداف و برنامه ها  

 • ارتقا نقش دانشگاه در تربیت دانش‌آموختگان کارآفرین و متخصص با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای آنها در راستای نیاز بازار کار
 • تدوین ضوابط برای ادغام و یا انحلال رشته‌های موازی و غیر ضرور در دوره‌های روزانه، شبانه، و پردیسهای خودگردان، و متناسب سازی ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف با توجه به ارزیابی اقتصادی و برمبنای هزینه-فایده  
 • ارتقا زیرساختهای آموزشی، اداری، و مالی با نهادینه کردن استانداردهای بین‌المللی آموزشی و گسترش امکانات نرم افزاری، سخت افزاری، ابزار آموزشی به روز، و تدوین بسته‌های سیاستی و حمایتی در راستای جذب دانشجو خارجی متناسب با برنامه کمی مشخص شده در سند راهبردی
 • شناسایی و بازنگری محتوی دوره‌های آموزشی و واحدهای درسی با تنوع بخشي دروس اختياري در جهت کارآفرینی، هم افزايی دانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان در جهت نیازهای روز جامعه
 • ایجاد راه‌کارهای تشویق اعضای هیات علمی در ارائه محتواهای آموزشی به روز، مساله محور و خلاقیت پرور در مقابله با نظام آموزشی حافظه محور
 • ارایه راهکارهای جذب اساتید مدعو بین المللی و تبادل استاد و دانشجو خارجی، و اجرای دوره‌های آموزشی و مقاطع تحصیلی مشترک ملی و بین‌المللی در رشته‌های اولویت‌دار
 • توسعه منابع مالی دانشگاه با ارائه خدمات آموزشی، فنی، و تخصصی به بخش‌ها و دستگاههای دولتی و خصوصی و کاهش هزینه‌های جاری آموزشی با استفاده از امکانات آموزش مجازی و توسعه ابزارهای آموزشی و نظارتی به روز
 • برنامه‌ریزی و توزیع مناسب جذب هیات علمی در هر سال در جهت شایسته‌گزینی و برنامه‌های راهبردی آموزشی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت مانند کارآفرینی برای اعضا هیات علمی و ترغیب آنها به افزایش سطح توانمندی‌های آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای با شرکت در فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج کشور

 

ساختار شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی

به منظور دستیابی به اهداف شورا و اجرای برنامه‌های راهبردی دانشگاه در بخش آموزش کمیته‌های تخصصی چهارگانه به شرح زیر ایجاد می شوند:

 • کمیته تخصصی فنی و مهندسی (شامل دانشکده های مهندسی شهید نیکبخت، برق و کامپیوتر، صنعت و معدن خاش، و هنر)
 • کمیته تخصصی علوم پایه ( شامل دانشکده های علوم پایه و ریاضی)
 • کمیته تخصصی علوم انسانی (شامل دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، و علوم تربیتی و روانشناسی)
 • کمیته تخصصی اقتصاد و مدیریت (شامل دانشکده های مدیریت و اقتصاد، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، و زیست محیطی و کشاورزی)

کمیته های تخصصی زیر نظر شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه، تشکیل می‌گردند. مسئولیت کمیته‌های تخصصی برگزاری جلسات منظم و اقدام در جهت بررسی برنامه‌‌ها و راه‌کارهای اجرایی مناسب در راستای اهداف بالا و ارائه پیشنهادات به شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی جهت بررسی و تصمیم‌گیری می‌باشد. شورا سپس برنامه‌های اجرایی مصوب را طی گزارشی جهت تایید نهایی به هیات رئیسه دانشگاه ارجاع می‌نماید. اعضا شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی و هریک از کمیته‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردند.  

اعضا شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی:

 • معاون آموزشی دانشگاه (رئیس جلسه)
 • معاون پژوهشی دانشگاه
 • مدیر خدمات آموزشی دانشگاه
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • معاونین آموزشی دانشکده‌ها (۴ نفر، یک نفر از هر کمیته‌ تخصصی)
 • اعضا هیئت علمی منتصب (۴ نفر، یک نفر از هر کمیته تخصصی)
 • مشاور رییس دانشگاه در امور آموزشی
 • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

   

اعضا هریک از کمیته‌های تخصصی:

 • معاون آموزشی عضو شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی (دبیر کمیته تخصصی)
 • معاونین آموزشی دانشکده‌های مرتبط
 • معاونین پژوهشی دانشکده‌های مرتبط (و یا روسای دانشکده های ذیربط)
 • مدیران گروه مرتبط