پذیرش بدون کنکور

دانشگاه سيستان و بلوچستان مطابق مقررات، هر ساله اقدام به پذيرش دانشجويان ممتاز کارشناسي و کارشناسي ارشد در مقطع بالاتر و بدون شرکت در آزمون ورودي مي نمايد. اسامي افراد پذيرفته به تفکيک سال و مقطع ورود ذيلا آمده است.

 

ليست دانشجويان ارشد كه از طريق دفتر وارد مقطع دكتري شده اند:

ليست دانشجويان كارشناسي كه از طريق دفتر وارد كارشناسي ارشد شده اند: