پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش

جدول الف

فرم ها

1-فرم گواهی رتبه ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها                                  ،                     4-فرم درخواست پذیرش

2-فرم تعهدنامه                                                                                   ،                     5-فرم توانمندی

3-فرم نظر سنجی                                                                                ،                     6-چک لیست

ثبت نام و تشکیل پرونده

Loading
  • یک فایل زیپ شده شامل کلیه مدارک موجود در چک لیست بارگذاری شود. (حجم فایل باید حداکثر 15 مگابایت باشد)