اطلاعیه ها

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی 1400

فراخوان پذیرش 1400 جدول رشته گرایش ها ویدئو راهنمای ورود به صفحه گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان