تماس با ما

زاهدان- خیابان دانشگاه- سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان-مرکز آموزشهای الکترونیکی-صندوق پستي: ۹۸۷-۹۸۱۵۵
 

تلفن کارشناسان مرکز: ۳۱۱۳۶۸۵۸-۰۵۴

تلفن رییس مرکز:۳۱۱۳۶۸۵۵-۰۵۴

پست الکترونيک: vle@usb.ac.ir