درخواست گواهی رتبه و معدل

Loading
  • ایمیل صحیح خود را جهت دریافت گواهی رتبه از گروه استعدادهای درخشان وارد نمایید

  • یک فایل زیپ شده شامل کپی شناسنامه و کارت ملی بارگذاری شود. (حجم فایل باید حداکثر 15 مگابایت باشد)