بخش نشریات ادواری (فارسی- لاتین)


بخش نشریات ادواری (فارسی- لاتین)

این بخش در طبقه همکف ساختمان کتابخانه مرکزی واقع‌شده است و محل گردآوری، نگهداری و توزیع نشریات ادواری داخلی و خارجی (روزنامه‌ها، مجلات علمی و غیرعلمی) بر اساس نيازهاي محققین، اساتید و واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه می‌باشد.
فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌گیرد عبارت‌اند از:
1-    گردآوری و نگهداری از نشریات ادواری فارسی و لاتین
2-    سفارش نشریات منتشرشده در داخل کشور
3-    آماده‌سازی نشریات فارسی جهت صحافی
4-    دریافت و کنترل مجلات صحافی شده
5-    ورود اطلاعات نشریات جدید و تصحیح اطلاعات نشریات قدیم در نرم‌افزار جامع کتابخانه (سیمرغ)
6-    جمع‌آوری روزنامه‌های یومیه و مرتب نمودن آن‌ها جهت بایگانی
7-    پاسخگویی به مراجعین جهت یافتن مطالب موردنظر
لازم به ذکر است مجموعه بسیار غنی Chemical Abstract از سالهای (2010-1969) در این بخش یکی از نمونه های منحصر به فرد در کشور می باشد، همچنین برخی از نشریات اشتراکی به صورت الکترونیکی در اختیار استفاده کنندگان می باشد.