بخش دیداری و شنیداری


بخش دیداری و شنیداری

 با توجه به اهداف و وظايف کتابخانه‌های دانشگاهي که به‌طور عمده با فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي مرتبط است و مهم‌ترین کارکرد اين نوع کتابخانه‌ها  اشاعه اطلاعات و دانش هست، بايد بر منابعي تأکید کرد که بتواند اهداف مذکور را برآورده سازد، هسته اصلي منابع را کتاب‌های مرتبط با رشته‌های مختلف تشکيل می‌دهد. پس از ايجاد چنين هسته‌ای از منابع، کتابخانه به منابع جامع و کاملي نياز دارد تا بتواند به فرآيندهاي پژوهشي کمک کند. به همين دليل مجموعه مواد ديداري و شنيداري در کتابخانه‌های دانشگاهي از اهميت فراواني برخوردار است. بخش دیداری شنیداری در طبقه همکف ساختمان کتابخانه مرکزي واقع‌شده است که در آن 2 دستگاه رایانه با گوشي های مجزا براي هر نفر و دستگاه " ویدئو پروژکتور " برای استفاده مراجعین پیش‌بینی‌شده است. منابع موجود در اين بخش شامل انواع سی‌دی‌های آموزشي و فرهنگي (مذهبي، هنري، مجموعه سخنرانی‌ها ...)، اسلايد، نقشه، نوار ویدئویی، لوح‌های فشرده کتب درسی موجود در بخش مخزن و لوح‌های فشرده مجلات و کنفرانس‌ها می باشد.
این مجموعه شامل :
•    لوح هاي فشرده مربوط به 360 عنوان کتاب لاتين
•    لوح هاي فشرده مربوط به 1260 عنوان کتاب فارسي
•    لوح هاي فشرده مربوط به 140 عنوان از نشريات و مجلات
•    لوح هاي فشرده مربوط به عربي و مذهبي 100 عنوان عربي و مذهبي
•    لوح هاي فشرده مربوط به 540 عنوان از اسلايدهاي هنري
•    لوح هاي فشرده مربوط به نقشه هاي مربوط به ايران و جهان و ...
•    لوح هاي فشرده مربوط به کتب کمک آموزشي زبان بيش از 200 عنوان