معرفی و نقد کتاب


معرفی و نقد کتاب

معرفی و نقد کتاب فلسفه‌اي براي زندگي

معرفی و نقد کتاب فلسفه‌اي براي زندگي

عنوان کتاب: فلسفه‌اي براي زندگي: روش‌هاي کهن رواقي براي زندگي امروز نویسنده: ويليام برکستون ايروين ترجمه: محمد يوسفي انتشارات: ققنوس سال نشر :1393 اطلاعات کتاب در کتابخانه  : موجودی ...
معرفی و نقد کتاب شور زندگي

معرفی و نقد کتاب شور زندگي

عنوان کتاب: شور زندگي: ماجراي زندگي و نسان وان گوگ نقاش هلندي نویسنده: ایروینگ استون ترجمه : محمدعلي اسلامي ندوشن ناشر : امیرکبیر اطلاعات کتاب در کتابخانه  : موجودی رده کتاب ...
معرفی و نقد کتاب خوشه‌های خشم

معرفی و نقد کتاب خوشه‌های خشم

عنوان کتاب: خوشه‌های خشم نویسنده: جان اشتاین‌بک ترجمه : عبدالحسين شريفيان ناشر : موسسه انتشارات نگاه سال نشر:1379 اطلاعات کتاب در کتابخانه  : موجودی رده کتاب ...
معرفی و نقد کتاب پیرمرد و دریا

معرفی و نقد کتاب پیرمرد و دریا

عنوان کتاب: پیرمرد و دریا نویسنده: ارنست همینگوی ترجمه: نجف دریابندری انتشارات: خوارزمی سال نشر :1363 اطلاعات کتاب در کتابخانه  : موجودی رده کتاب کتابخانه م...
معرفی و نقد کتاب برتری خفیف

معرفی و نقد کتاب برتری خفیف

      عنوان کتاب: برتری خفیف: تبديل اقدامات منظم ساده، به موفقيت و شادي نامحدود نویسنده: جف اولسون ترجمه : لطیف احمدپور – میلاد حیدری ناشر : ققنوس سال نشر:1394 اطلاعات کتاب در کتابخان...
معرفی و نقد کتاب بابا گوریو

معرفی و نقد کتاب بابا گوریو

    عنوان کتاب: بابا گوریو نویسنده: انوره دو بالزاک ترجمه : ادوارد ژوزف ناشر : علمي فرهنگي سال نشر:1374 اطلاعات کتاب در کتابخانه  : موجودی رده کتاب ...
نقد و بررسی

نقد و بررسی

    عنوان کتاب: ابله نویسنده: فیودور داستایوسکی ترجمه : مشفق همداني ناشر : صفيعليشاه سال نشر:1368 اطلاعات کتاب در کتابخانه  : موجودی رده کتاب ...
برادران کارامازوف

برادران کارامازوف

عنوان کتاب: برادران کارامازوف نویسنده: فئودور داستايفسکي ترجمه : صالح حسيني ناشر : آمون سال نشر:1367 مشخصات بیشتر : درباره کتاب رمان برادران کارامازوف آخرین اثر نویسنده بزرگ روس، فیودور داستایفسکی است. رمانی...