کارکنان


کارکنان

خدمات فنی

نسرین سردار شهرکی

تلفن : 31136508

فناوری اطلاعات، تحویل فایل پایان نامه

حمیدرضا بختیاری

تلفن : 31136521

پست الکترونیک : Lib_it@usb.ac.ir

پشتیبانی سیستم سیمرغ

جمیله شه بخش

تلفن : 31136509

کتابخانه دیجیتال

شهین صالح زهی

تلفن : 31136505

پست الکترونیک : Lib_digital@usb.ac.ir

دریافت پایان نامه، ایرانداک، سامانه همانندجو

مطهره سهرابی

تلفن : 31136504

اطلاع رسانی و تامین مدرک ( مقالات )

سمیه اوکاتی

تلفن : 31136519

پست الکترونیک : Lib_journals@usb.ac.ir

عضویت، تسویه حساب، (شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)

مجید مصطفایی

تلفن : 31136523

پست الکترونیک : Lib_info@usb.ac.ir

میز امانت مرکزی

مهدی میر

تلفن : 31136513

میز امانت ادبیات

مهناز سرگلزایی

تلفن : 31132960

میز امانت تحصیلات تکمیلی

فرحناز جهانتیغ

تلفن : 31136514

مسئول کتابخانه ادبیات

مهرالله ریگی

تلفن : 31132950

دیداری و شنیداری، طرح غدیر

فریبا ابراهیمی

تلفن : 31136518

پست الکترونیک : Lib_ghadir@usb.ac.ir

بخش مرجع

مریم علی احمدی

تلفن : 31136515

نشریات فارسی

مهشید صدف تبار

تلفن : 31136517

دبیرخانه

طاهره ستوده

تلفن : 31136503

تدارکات

محمود علاج

تلفن : 31136502