امکانات گروه

کارگاه خشت و مصالح ساختمانی

 

کارگاه ترسیم فنی

در اين كارگاه دانشجويان مرمت با اصول طراحي ورسم فني وامكانات طراحي پايه وطراحي معماري آشنا مي شوند.

كارگاه مرمت نقاشي وآثار

در اين كارگاه دانشجويان با نحوه مرمت آثارتاريخي وبناها و وابسته هاي معماري آشنا مي شوند.

کارگاه آشنایی با تزئینات وابسته به معماری

در اين کارگاه دانشجويان با تزئینات وابسته به معماری شامل نقاشی دیواری، کاشی کاری، گچ بری و مقرنس، تزئینات چوبی آشنا می شوند.