حوزه فعالیت های انجمن

حوزه فعالیتهای انجمن علمی و پژوهشی صنایع دستی
شامل کلیه رشته های علوم هنری در شاخه های هنرهای تجسمی، مباحث تئوری هنرهای اسلامی، هنر ایران از باستان تا معاصر و هنر جهان می باشد.
   انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته ‌هايی را تشكيل  دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.
- انجام  امور پژوهشی و تحقیقات علمی و فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که با این حوزه هنری سر و کار دارند
- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش، پرورش و اجرا در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن
- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی
- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
- انتشار کتب و نشریات علمی پژوهشی
- برگزاری نمایشگاه های هنری
- برگزاری اکسپو جهت خرید و فروش آثار هنری ( در جهت فعال کردن بازار اقتصاد هنر همسو با حرکتهای جهانی )