افتخار آفرینی


DDR Menu

افتخار آفرینی

     

دکتر کامبیز مشتاق گوهری عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان در مسابقات جایزه معمار که در روزهای ۷ و ۸ مهرماه ۱۳۹۷ برگزار شد توانست رتبه اول بخش بازسازی معماری را به خاطر اثر معماری " خانه ای میان دو کاج " کسب کند.               

خانم ها زهره آسترکی قاسم آبادی و فاطمه آذریان دانشجویان دانشکده هنر و معماری در قالب تیم " قلم بلوچی " در اولین رویداد نوگام صنایع خلاق که از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ مهرماه ۹۷ در محل پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید مقام سومی این رویداد را به خود اختصاص دادند.