اخبار


آخرین اخبار

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی) تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1400 تمدید شد

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی) تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1400 تمدید شد

گروه فرش و صنایع دستی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار می کند: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کارآفرینی) تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1400تمدید شد. آدرس وب سایت کنفرانس:  http:...
برگزاری جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده هنر و معماری

برگزاری جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده هنر و معماری

 جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان (جناب دکتر ناصری ) با هیأت رئیسه و اعضاء هیأت علمی دانشکده هنر و معماری در تاریخ 2اسفند ماه 1399 در محل نگارخانه دانشکده هنر برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه معرفی پتا...
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه گروه پژوهش هنر

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه گروه پژوهش هنر

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاضله خلیلی زحمتکش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری، به راهنمایی استاد دکتر زهرا حسین آبادی با موضوع (مطالعه نقش مایه های فرش سیستان از منظر نشانه شناسی) به تاریخ شنبه ...
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کار آفرینی)

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کار آفرینی)

گروه فرش و صنایع دستی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار می کند: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کارآفرینی) 8 اردیبهشت ماه 1400 آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 اسفند 1399 آخرین مهلت ثبت ...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم صهبا حسینی نیا به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم صهبا حسینی نیا به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: مقایسه زیبایی شناسی آثار نقاشی اصلی با جعلی (از منظر مخاطب) سخنران: سرکار خانم صهبا حسینی نیا چهارشنبه 19 آذر ساعت 19 الی 21 لینک شرکت: ...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: نشست تخصصی طراحی فرش (ایده تا عمل) سخنران: جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی  چهارشنبه 19 آذر ساعت17الی 19 لینک شرکت: /http://web...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: بیان نمادین هنر ایران سخنران: جناب دکتر محمد خزایی چهارشنبه 19 آذر ساعت11 الی 13 لینک شرکت: /http://webinar2.usb.ac.ir/art
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکترمیراحمدمحیط طباطبایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکترمیراحمدمحیط طباطبایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: میراث فرهنگی و معماری سخنران: جناب دکترمیر احمد محیط طباطبایی چهارشنبه 19 آذر ساعت 9 الی 11 لینک شرکت: /http://webinar2.usb.ac.ir/art ...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند: موضوع: آشنایی با قابلیت های ابزار نقاشی (اکرلیک-آب رنک- رنگ روغن) سخنران:جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کی...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میر نژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت چهارمین روز ازهفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میر نژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت چهارمین روز ازهفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند: موضوع: بررسی فیزیک الیاف سخنران: سرکار خانم سمیه میرنژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی سه شنبه 18 آذر ساعت 13 الی 15 ...