مهندسی فناوری اطلاعات


مهندسی فناوری اطلاعات

توجه به فناوری اطلاعات، در همه جنبه های زندگی انسان و رسوخ آن در کلیه مناسبات علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... تاثیر شگرف دارد. علاوه بر این، لزوم نقش پیشاهنگی دانشگاه­ها در تدوین چهارچوب حرکت علمی در راستای تحقق توسعه متوازن ملی و تبیین وجوه جامعه اطلاعاتی، بر کسی پوشیده نمی باشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان با بهره ­مندی از اعضای هیأت علمی پتانسیل علمی و توانمندی بسیار بالایی در تربیت نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات ( بخصوص در جنوب شرق کشور) دارد. لذا به منظور تامین نیروهای متخصص و کارا در حوزه فناوری اطلاعات، تاسیس گروه فناوری اطلاعات در دانشگاه سیستان و بلوچستان توانست زمینه‌های مناسب برای افزایش نرخ اشتغال در این استان فراهم نماید. گروه مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در مهر ۱۳۸۳ و در سطح کارشناسی و با ۴۰ دانشجو شروع به کار نمود که آغاز فعاليت جديد در سطح استان جهت هدايت فعاليتهای فناوری اطلاعات در استان و تبديل جامعه به يک جامعه اطلاعاتی مي باشد. کار مهندس IT ، توليد اطلاعات نيست بلکه فن آوري آن است بعبارت ديگر اطلاعات بايد به شکل مناسب و در زمان موردنياز در اختيار افراد قرار گيرد. اطلاعات کالاي باارزشي است که بايد از دستبرد يا مخدوش کردن آن جلوگيري کرد و مهمتر از همه، اين کالا تاريخ مصرف دارد. بطور خلاصه فن آوري اطلاعات يعني تبديل اطلاعات به شکل مناسب و قابل ارائه، طراحي شبکه براي انتقال آن ، امنيت شبکه براي حفظ آن و مديريت همة اينها براي کسب درآمد و ايجاد اشتغال. هدف اساسي گروه IT علاوه بر تامين نيروي انساني، مشارکت در برنامه هاي توسعه استان در وهله اول و سپس کشور و نهايتاً کشورهاي همسايه مي باشد.